Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextColor
 
TextColor
Användning 
Ändrar färgen för text till den färg som anges av funktionen RGB.
Format 
TextColor (text ; RGB (röd ; grön ; blå))
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
RGB (röd ; grön ; blå) – alla heltal från 0 till 16777215 uppnås genom att du kombinerar värdena för röd, grön och blå (som vart och ett ligger mellan 0 och 255) för att representera en färg
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill ändra färg på text.
Kommentar 
Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.
Du kan fastställa RBG-värdet för en färg genom att i Layoutläge klicka på Fyllningspaletten i formateringslisten och välja Annan färg. Värdena visas för var och en av grundfärgerna. I macOS väljer du fliken Färgreglage. Välj RGB-reglage i listan.
Exempel 
TextColor ("Rutig" ; RGB (255 ; 0 ; 0)) returnerar ordet Rutig i rött.
TextColor ("Rutig" ; RGB (0 ; 255 ; 0)) returnerar ordet Rutig i grönt.
TextColor ("Rutig" ; RGB (0 ; 0 ; 255)) returnerar ordet Rutig i blått.
TextColor ("Rutig" ; RGB (0 ; 0 ; 0)) returnerar ordet Rutig i svart.
TextSize (TextFont (TextColor (MinTabell::MinText ; RGB(0 ; 125 ; 125)) ; "Courier") ; 12) returnerar texten i MinTabell::MinText formaterad som 12pt. grön text i typsnittet Courier.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler