Referens > Funktioner > Funktioner för repeterade fält > GetRepetition
 
GetRepetition
Användning 
Returnerar innehållet i det repeterade fältet som anges av ett tal.
Format 
GetRepetition (repeterat fält ; tal)
Parametrar 
repeterat fält – ett repeterat fält eller ett uttryck som returnerar en referens till ett repeterat fält
tal – fältets repetitionsnummer.
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Anbud är ett fält som har definierats för att repeteras med tio värden och som innehåller värdena 2500, 1200 och 1500.
GetRepetition (Anbud ; 2) returnerar 1200.
GetRepetition (if (IsEmpty (Anbud) sant, Anbud, Husanbud) ; 2) returnerar 1200.
GetRepetition (Anbud ; 5) returnerar ingenting.
Kommentar 
Du kan också ta reda på innehållet i en viss repetition i ett repeterat fält genom att använda hakparenteser [ ] som matrisoperatorer. Anbud[2] returnerar t.ex. 1200. Mer information finns i Hämta innehållet i en repetition i ett repeterat fält.
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( BeräknatRepetitionsnummer )
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler