Referens > Funktioner > Funktioner för grupperad statistik > GetSummary
 
GetSummary
Användning 
Returnerar värdet för statistikfält för det aktuella intervallet av poster när filen är sorterad efter brytfält.
Format 
GetSummary (statistikfält ; brytfält)
Parametrar 
statistikfält – ett fält av typen statistik eller ett uttryck som returnerar en referens till ett sådant fält.
brytfält – ett fält eller ett uttryck som returnerar en referens till ett fält. Om du vill beräkna en totalsumma använder du samma statistikfält för både parametern statistikfält och parametern brytfält.
Funktionen GetSummary måste ställas in i samma tabell som brytfältet.
Returnerad datatyp 
Numeriskt, datum, tid, tidsstämpel
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Denna funktion ger delsummor. Om filen inte är sorterad efter brytfältet är resultatet tomt.
När ett statistikfält även används som brytfält returneras statistikfältsvärdet för alla hittade poster (en totalsumma).
Använd funktionen GetSummary om du vill få fram statistikvärden när du vill:
använda statistikvärden i en beräkning.
visa delsummor i bearbetningsläge eller i en huvuddel.
Beräkningar som använder funktionen GetSummary är beräkningsfält vars värde inte lagras.
Kommentar 
Du kan åstadkomma liknande resultat med hjälp av en självkopplande relation och Statistikfunktioner. Mer information finns i Arbeta med relaterade data i portaler.
Exempel 
GetSummary (Total försäljning ; Land) returnerar en summering av alla poster som rör värdet i fältet Land.
GetSummary (Total försäljning, if(Antal länder > 1, Land, Försäljningsområde)) returnerar en summering av Total försäljning efter Land om Antal länder är större än 1. Annars returneras en summering av Total försäljning efter Försäljningsområde.
GetSummary (Total försäljning ; Total försäljning) skapar en summering av alla poster (ungefär som om du använder ett statistikfält, som ger totalsumman för total försäljning).
If(Avgift > 3 * GetSummary (Medelavgift ; Kund), "Bekräfta denna avgift", " ") visar Bekräfta denna avgift om den aktuella avgiften är mer än tre gånger så stor som medelavgiften.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler