Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( BeständigtID )
 
Get ( BeständigtID )
Användning 
Returnerar text som motsvarar en unik identifierare för datorn eller enheten som kör FileMaker.
Format 
Get (BeständigtID)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Returnerar en unik, oförändrad identifierare för datorn som FileMaker Pro körs på, enheten som FileMaker Go körs på eller den aktuella FileMaker WebDirect-sessionen i form av en 32-siffrig hexadecimal sträng. Get (BeständigtID) hjälper dig att identifiera enheter som har tillgång till din lösning.
Kommentar 
Om webbläsarcookies rensas under en FileMaker WebDirect-session, returneras värdet av ändringar i Get (BeständigtID).
Om en FileMaker Go-användare återställer en iOS-säkerhetskopia på en annan enhet, ändras värdet som returneras av Get (BeständigtID). Om en säkerhetskopia återställs på samma iOS-enhet förblir det returnerade värdet detsamma. Mer information finns i FileMaker Knowledge Base.
Exempel 
För en FileMaker Pro-klient eller en FileMaker Go-klient returnerar Get (BeständigtID) ett värde som 78569d0bd40b898a64e7d08ccdea8220.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler