Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Lg
 
Lg
Användning 
Returnerar logaritmen (med basen 2) av ett tal.
Format 
Lg (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Tal kan vara vilket positivt värde som helst. Negativa värden returnerar ett fel. För 0 returnerar funktionen Lg ingenting, eftersom sådana värden ligger utanför det godkända intervallet.
Ekvation
Exempel 
Lg(1) = 0.
Lg(2) = 1.
Lg(32) = 5.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler