Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > VarianceP
 
VarianceP
Användning 
Returnerar variansen för en population som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.
Format 
VarianceP (fält {; fält...})
Parametrar 
fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Variansen för en populations distribution är ett mått på hur utspridd distributionen är. Fält kan vara något av följande:
Ett repeterat fält (repeterat fält).
Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.
Flera icke-repeterade fält i en post (fält1 ; fält2 ; fält3...).
Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1 ; repeterat fält2 ; repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.
Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell::fält1 ; tabell::fält2 ; ...). Du kan inkludera fält från olika tabeller (tabell 1::fält A ; tabell 2::fält B...).
Ekvation
Exempel 
En portal visar de relaterade värdena 5, 6, 7 och 8 i Resultat.
VarianceP (tabell::Resultat) returnerar 1,25.
I exemplen nedan innehåller fälten följande:
Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.
Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.
Fält3 innehåller fyra repetitioner med värdena 6, 0, 4 och 4.
Fält4 innehåller en repetition med värdet 3.
VarianceP (Fält4) leder till ett fel, eftersom variansen för ett enstaka värde inte kan definieras.
VarianceP (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 4,66666666…, 6,22222222…, 2,25, 4 om beräkningen är ett repeterat fält.
Exempel med studenter
Två grupper av studenter gör en tentamen. Grupp 1 får resultaten 70, 71, 70, 74, 75, 73, 72 medan grupp 2 får resultaten 55, 80, 75, 40, 65, 50, 95. Populationsvariansen för varje grupp är:
Grupp 1: 3,26530612...
Grupp 2: 310,20408163...
Populationsvariansen för grupp 1 är mycket lägre än populationsvariansen för grupp 2, eftersom resultaten i grupp 1 ligger närmare varandra.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler