Referens > Funktioner > Containerfunktioner > GetThumbnail
 
GetThumbnail
Användning 
Returnerar en miniatyrbild av innehållet i ett containerfält efter angiven höjd och bredd.
Format 
GetThumbnail (källfält ; anpassaTillBredd ; anpassaTillHöjd)
Parametrar 
fält – ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält, containerfält eller ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.
anpassaTillBredd – miniatyrbildens bredd.
anpassaTillHöjd – miniatyrbildens höjd.
Returnerad datatyp 
container
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Returnerar en bild som är lagrad i ett containerfält efter angivna höjd- och breddvärden. Miniatyrbilden behåller alltid originalbildens proportioner och har en upplösning på 72 dpi. Miniatyrbilder kan inte göras större än bildens ursprungliga storlek.
Kommentar 
Om parametern fält inte anger ett fält som innehåller bilddata, måste fält utvärderas som filens sökväg för en bild. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Exempel 1 
Exporterar en miniatyrbild med en maximal höjd och bredd på 50 punkter.
Tilldela fält [Fakturor::ExportContainer ; GetThumbnail (Fakturor::Container ; 50 ; 50)
Exportera fältinnehåll [Fakturor::ExportContainer]
Exempel 2 
Skapar en miniatyrbild, exporterar den och bifogar den till ett e-postmeddelande.
Tilldela fält [Fakturor::ExportContainer ; GetThumbnail (Fakturor::Container ; 50 ; 50)
Ange variabel [$ATTACHMENT ; Värde:Get (TemporärSökväg) & GetContainerAttribute (Fakturor::ExportContainer ; "filnamn")]
Exportera fältinnehåll [Fakturor::ExportContainer ; "$ATTACHMENT"]
Skicka e-post [Skicka via e-postklient ; Med dialogruta: Av ; Till: Kunder::Epost ; "$ATTACHMENT"]
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler