Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterinnehållBredd )
 
Get ( FönsterinnehållBredd )
Användning 
Returnerar bredden, i punkter, för fönstrets innehållsområde.
Format 
Get (FönsterinnehållBredd)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Innehållsområdet är beroende av det aktiva fönstrets aktuella storlek men omfattar inte namnlisten, rullningslisterna eller sidmarginalerna. Innehållsområdet är utrymmet innanför de här kontrollerna.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect inkluderar innehållsområdet menyraden, statusverktygsfältet, rullningslister och sidfotsområdet.
I FileMaker Go inkluderar innehållsområdet layouten, men inte enhetens statusfält, menyrad eller verktygsfält.
Exempel 
Returnerar 400 i macOS när fönstrets bredd är 415.
I exemplet nedan kombineras Get (FönsterinnehållBredd) med Get (Fönsterbredd) för att kontrollera bredden på den lodräta rullningslisten:
Get (Fönsterbredd)- Get (FönsterinnehållBredd) returnerar 15 i macOS när fönstrets bredd är 415.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler