Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterÖverkant )
 
Get ( FönsterÖverkant )
Användning 
Returnerar det lodräta avståndet i punkter från ytterkanten på fönstret som scriptet körs i, i relation till menyradens nedre kant i macOS eller den övre skärmkanten i Windows.
Format 
Get (FönsterÖverkant)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Nollpunkten i referenskoordinatsystemet för macOS finns längst till vänster nedanför menyraden. I Windows är nollpunkten skärmens övre kant. Ett negativt värde betecknar den del av fönstrets överkant som är dold bakom menyraden.
Kommentar 
Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar 52 när det aktiva fönstrets ytterkant är placerad 52 punkter från menyraden.
Returnerar 0 när det aktiva fönstrets ytterkant är placerad kant i kant med menyraden.
Exempelscript finns i scriptsteget Nytt fönster.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler