Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtFältnamn )
 
Get ( AktivtFältnamn )
Användning 
Returnerar namnet på fältet som har fokus.
Format 
Get (AktivtFältnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Returnerar Land när fokus är i fältet Land.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler