Referens > Funktioner > Textfunktioner > JSONDeleteElement
 
JSONDeleteElement
Användning 
Raderar ett JSON-dataelement som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.
Format 
JSONDeleteElement(json ; nyckelEllerIndexEllerSökväg)
Parametrar 
json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.
nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
Tar bort ett element från ett JSON-objekt.
JSONDeleteElement ("{ \"a\" : 11 , \"b\" : 12 , \"c\" : 13 }" ; "b") returnerar {"a":11,"c":13}.
Exempel 2 
Tar bort ett element från ett kapslat JSON-objekt. Om $$JSON-variabeln har värdet
{
   "a" :
   {
      "id" : 12,
      "lnk" : false
   }
}
JSONFormatElements (
   JSONDeleteElement ($$JSON ; "a.lnk")
)
returnerar
{
"a" :
{
"id" : 12
}
}
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Arbeta med JSON-funktionerna