Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsTime
 
GetAsTime
Användning 
Returnerar tid eller tidsstämplar i text som fälttypen tid.
Format 
GetAsTime (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller ett textfält som innehåller ett klockslag.
Returnerad datatyp 
tid
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd med formler som innefattar funktionerna Time eller Timestamp; använd funktionen GetAsTime eller Time för att mata in en tidskonstant i en formel. Formatet för den angivna tiden måste vara detsamma som tidsformatet i systemet där filen skapades.
Exempel 
GetAsTime ("02:47:35") returnerar 02:47:35 om du väljer tid som beräkningsresultat. Tidsberäkningar kan utföras på det här resultatet.
GetAsTime ("02:47:35") returnerar 1/1/0001 02:47:35 om du väljer tidsstämpel som beräkningsresultat.
Abs (GetAsTime ("12:15") – Utskrivning) returnerar 3:00:00 om fältet Utskrivning innehåller 15:15.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler