Referens > Funktioner > Textfunktioner > Char
 
Char
Användning 
Returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter i talet.
Format 
Char (nummer)
Parametrar 
tal – ett tal representerar en eller flera Unicode-kodpunkter
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Beskrivning 
Varje grupp med fem siffror i talet behandlas som en Unicode-kodpunkt och tecknen för var och en av de femsiffriga grupperna returneras i texten.
Om talet är 0 returnerar den här funktionen en tom sträng.
Om talet är mellan 1 och 99 999 returnerar den här funktionen ett enda tecken.
Om talet innehåller mer än fem siffor returnerar funktionen teckensträngen som representeras av dessa kodpunkter.
Kommentar 
Vissa Unicode-tecken kan representeras av en enda kodpunkt eller av flera kodpunkter. Ett exempel är tecknet ä som kan representeras av bokstaven a plus ¨ (trema) eller av den enda bokstaven ä. Versionen för denna typ av tecken med en enda kodpunkt kallas för ett försammansatt tecken eller ett sammansatt tecken.
Exempel 
Char (0) returnerar en tom sträng ("").
Char (97) returnerar a.
Char (98) returnerar b.
Char (9800097) returnerar ab.
Char (228) returnerar ä.
Char (77600097) returnerar ä. I det här fallet representerar numret två Unicode-tecken: bokstaven a och trematecknet. När dessa två tecken visas tillsammans i en sträng visas de som ett enda tecken.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler