Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TriggerGesterInfo )
 
Get ( TriggerGesterInfo )
Användning 
Returnerar information om den gest som aktiverade scripttriggern VidGestTryck.
Format 
Get (TriggerGesterInfo)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Enbart FileMaker Pro för Windows och FileMaker Go: Returnerar en lista innehållande dessa objekt:
strängen Tryckning, vilket indikerar att scriptet startades av scripttriggern VidGestTryck
ett värde som indikerar antalet tryckningar
ett värde som indikerar hur många fingrar som användes för tryckningen
x-koordinaten i dokumentet där gesten skedde
y-koordinaten i dokumentet där gesten skedde
Koordinaterna (0,0) visas uppe i det vänstra hörnet i den översta layoutdelen.
För flerfingersgester indikerar de returnerade koordinaterna gestens mittpunkt.
Koordinaterna som returneras i listvy anger platsen för tryckningen inom hela listan. Om till exempel layouten har ett sidhuvud med en höjd på 50 punkter, en huvuddel med en höjd på 200 punkter och en sidfot med en höjd på 25 punkter, och det finns 1 000 poster i listan, har hela layouten en höjd på 275 000 punkter. En tryckning i slutet av listan kan returnera koordinaterna (21,274065).
Denna funktion returnerar värden för följande gester:
tryckning med ett, två eller tre fingrar (iOS)
dubbeltryckning med ett finger (iOS)
tryckning med två fingrar (Windows)
Returnerar en tom sträng om denna funktion körs när scripttriggern VidGestTryck inte har aktiverats.
Kommentar 
I FileMaker Pro för Windows 7 och FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
När ett script utlöses av en tryckning med tre fingrar och gesten sker vid koordinaterna (400,600) returnerar denna funktion:
Tryck
1
3
400
600
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler