Referens > Funktioner > Textfunktioner > Filter
 
Filter
Användning 
Returnerar från textTillFilter endast de tecken som anges i filterText, i den ordning som de ursprungligen lades till i textTillFilter.
Format 
Filter (text ; filterText)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller ett textfält.
filterText – tecken som ska bevaras i den angivna texten.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Om filterText inte innehåller några tecken returneras en tom sträng. Funktionen Filter skiljer på versaler och gemener.
Exempel 
Filter ("(408)555-1212" ; "0123456789") returnerar 4085551212.
Filter ("AaBb" ; "AB") returnerar AB.
I följande exempel tas all text bort från den angivna informationen och därefter formateras de återstående siffrorna i det önskade telefonnummerformatet:
Let(telefon = filter(Fältet ; "0123456789") ; "(" & left(telefon ; 3) & ")" & middle(telefon ; 4 ; 3) & "-" & middle(telefon ; 7 ; 4))
Om fältet innehåller Arbete: 408.555.1212 returnerar denna beräkning (408)555-1212.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler