Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TemporärSökväg )
 
Get ( TemporärSökväg )
Användning 
Returnerar sökvägen till den aktuella tillfälliga FileMaker-mappen.
Format 
Get (TemporärSökväg)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 9.0
Beskrivning 
Namnet på den temporära mappen börjar med S följt av ett nummer som representerar den session för databasmotorn under vilken bearbetningen genomfördes. Eftersom ditt operativsystem kontrollerar platsen för tillfälliga filer kan den returnerade sökvägen skilja sig från de exempel som visas. Den sökväg som returneras beror också på vilken FileMaker-klient som utför funktionen.
I FileMaker Pro raderas den temporära mappen och de filer den innehåller när FileMaker Pro avslutas. För script på serversidan kör varje script sin egen session. När scriptet är slutfört avslutas sessionen och den temporära mappen raderas.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar följande:
Windows: /C:/Users/username/AppData/Local/Temp/S10/
macOS: /Macintosh HD/var/folders/r8/k3_nw76d6t95mh6cf3d21fpc0000gn/T/S10/
Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.
Exempelscript finns i scriptsteget Utför script på server.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Funktionen Get ( Dokumentsökväg )