Referens > Funktioner > Designfunktioner > ValueListIDs
 
ValueListIDs
Användning 
Returnerar en lista över ID på alla värdelistor i databas.
Format 
ValueListIDs (databas)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Listade objekt är avgränsade med returtecken.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect har denna funktion stöd för att returnera resultat för den aktuella filen. Om filnamn har en referens till en annan fil returnerar den här funktionen en tom sträng.
Exempel 
ValueListIDs ("Kunder") returnerar en lista över ID för alla värdelistor i databasfilen Kunder.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler