Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SystemNICadress )
 
Get ( SystemNICadress )
Användning 
Returnerar maskinvaruadresserna för alla NIC-kort (Network Interface Controller) som är anslutna till datorn.
Format 
Get (SystemNICadress)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Värden i listan som returneras av den här funktionen separeras med returtecken. Adressen består av 6 byte som visas i hexadecimala tal, avgränsade med kolon.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
I FileMaker Go är den här funktionen inte en pålitlig metod för att hämta adressen på en iOS-enhet. Om du vill identifiera en iOS-enhet använder du funktionen Get ( BeständigtID ) istället. Mer information finns i FileMaker Knowledge Base.
Exempel 
Returnerar t.ex. 00:07:34:4e:c2:0d.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler