Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldNames
 
FieldNames
Användning 
Returnerar en lista över namnen på alla fält som är öppna på layout i databas.
Format 
FieldNames (databas ; layout)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
layout – namnet på en layout eller tabell i den angivna databasfilen.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Listade objekt är avgränsade med returtecken.
Relaterade fält visas i formatet tabellnamn::fältnamn.
Kommentar 
Om FieldNames returnerar ett frågetecken (?) eller bara namnet på ett fält öppnar du dialogrutan Beräkning och kontrollerar att Text är valt för Beräkningsresultat. Du kan också öka fältets storlek i layouten för att visa flera fältnamn.
Exempel 
FieldNames ("Kunder" ; "") returnerar en lista över alla fält i standardtabellen i databasfilen Kunder.
FieldNames ("Kunder" ; "Datainmatning") returnerar en lista över alla fält, inklusive relaterade fält, i layouten Ingångsdata i databasfilen Kunder.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler