Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner > PMT
 
PMT
Användning 
Returnerar avbetalningar (PMT) för att amortera ett lån under villkoren lånebelopp, räntesats och perioder.
Format 
PMT (lånebelopp ; räntesats ; perioder)
Parametrar 
lånebelopp – lånebelopp.
räntesats – räntesats. Om räntesatsen är årlig delas den med 12.
perioder – tidsperioden uttryckt i antal månader.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill beräkna PMT PMT.
Ekvation
Exempel 
I följande exempel används funktionen PMT för att beräkna avbetalningarna för att köpa en ljudanläggning som kostar 21 000 kr till räntan 6,9 % genom 48 månadsbetalningar.
PMT (21000 ; 0,069/12 ; 48) returnerar betalningsbeloppet 501,90.
PMT (Kostnad ; 0,13 ; År) returnerar ett betalningsbelopp baserat på inköpsvärdet lagrat i Kostnad med 13 procents ränta under den period som finns lagrad i År.
"Din betalning blir " & PMT (150000 ; 0,13/12 ; Månader) & "." returnerar Din betalning blir följt av betalningsbeloppet, baserat på den totala kostnaden 150 000 kr till 13 procents årsränta under den period som finns lagrad i Månader.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler