Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Div
 
Div
Användning 
Returnerar det näst lägsta heltalsvärdet efter att ha delat tal med en divisor.
Format 
Div (tal ; divisor)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
divisor – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Likvärdigt med Floor (tal / divisor).
Exempel 
Div (2,5 ; 2) returnerar 1.
Div (-2,5 ; 2) returnerar -2.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler