Referens > Funktioner > Logiska funktioner > IsEmpty
 
IsEmpty
Användning 
Returnerar 1 (sant) om ett fält är tomt eller om något annat fel uppstår. Annars returneras 0 (falskt).
Format 
IsEmpty (fält)
Parametrar 
fält – ett fältnamn, ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den här funktionen returnerar 1 (sant) om ett fält är tomt, om ett relaterat fält, en relaterad tabell, en relation eller en fil saknas eller om ett annat fel inträffar. Annars returneras 0 (falskt).
Exempel 
IsEmpty (Ordernr) returnerar 1 om fältet Ordernr är tomt.
If (IsEmpty (Efternamn) ; "Ogiltig post" ; "") visar Ogiltig post om fältet Efternamn är tomt, men visar inget om det finns information i Efternamn.
IsEmpty (Betalningar::Betalningsdatum) returnerar 1 om tabellen Betalningar t.ex. har flyttats eller fått ett nytt namn.
IsEmpty ("text") returnerar 0.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler