Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsNumber
 
GetAsNumber
Användning 
Returnerar endast talen i text, som fälttypen tal.
Format 
GetAsNumber (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller ett textfält som innehåller siffror.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd med formler som innefattar tal eller numeriska funktioner. Denna funktion tar bort alla icke-numeriska tecken, inledande nollor och avslutande nollor efter decimaltecken för text. Om det finns noll numeriska tecken i text returneras en tom sträng.
Du kan även använda den här funktionen för att konvertera ett datum till antal dagar. Det returnerade talet anger antalet dagar sedan 01/01/0001.
Exempel 
GetAsNumber("RÅ20") returnerar 20.
GetAsNumber("1254,50 kr") returnerar 1254,5.
GetAsNumber ("2 + 2") returnerar 22.
GetAsNumber (Serienummer) returnerar 35684 om värdet i Serienummer är TKV35FRG6HH84.
GetAsNumber(Födelsedatum) returnerar 737342, när fältet Födelsedatum innehåller 10/10/2019.
GetAsNumber(Lösenord) returnerar en tom sträng när fältet Lösenord innehåller QTjPLeRMaCV.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler