Referens > Funktioner > Containerfunktioner > Base64Decode
 
Base64Decode
Användning 
Returnerar antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i Base64-formatet.
Format 
Base64Decode (text {; fileNameWithExtension})
Parametrar 
text – Base64-text att avkoda.
fileNameWithExtension – filnamnet och tillägget för filen som skapats från den avkodade Base64-texten.
Returnerad datatyp 
text, container
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Base64-kodning innehåller inte filnamnet eller filnamnstillägget för kodat innehåll, så du kan använda parametern fileNameWithExtension för att ange denna information om du sparar det innehåll som returneras från Base64Decode i ett container-fält. Om ett filnamn och ett filnamnstillägg inte anges, returnerar Base64Decode text i stället för container-innehåll.
Exempel 
Base64Decode (Produkter::Base64 ; "fråga.png") returnerar Hjälp när Produkter::Base64 konfigureras till en sträng som börjar med "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8". Base64-strängen i detta exempel har förkortats för läsbarhetens skull.
Relaterade avsnitt 
Base64Encode
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler