Referens > Funktioner > Tidsstämpelfunktioner > Timestamp
 
Timestamp
Användning 
Returnerar en tidsstämpel som innehåller ett kalenderdatum och ett klockslag.
Format 
Timestamp (datum ; tid)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum eller ett datumfält.
tid – ett tidsvärde eller ett tidsfält.
Returnerad datatyp 
tidsstämpel
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Resultatets format beror på vilket datum- och tidsformat som användes när databasfilen skapades. Du kan ändra datumformaten i ditt operativsystem.
Exempel 
Timestamp (Date (10 ; 11 ; 2019) ; Time (9 ; 10 ; 30)) returnerar 10/11/2019 9:10:30.
Timestamp (Date (10 ; 11 ; 2019) ; Time (13 ; 10 ; 30)) returnerar 10/11/2019 13:10:30.
Timestamp (Date (10 ; 11 ; 2019) ; Time (10 ; 65 ; 5)) returnerar 10/11/2019 11:05:05.
Timestamp (Date (10 ; 35 ; 2019) ; Time (4 ; 5 ; 6)) returnerar 11/4/2019 04:05:06.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler