Referens > Funktioner > Datumfunktioner > MonthNameJ
 
MonthNameJ
Användning 
Returnerar namnet på månaden för ett datum på japanska.
Format 
MonthNameJ (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
MonthNameJ ("6/6/2019") returnerar Japansk text för namnet på månaden den 6 juni 2014.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler