Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutantal )
 
Get ( Layoutantal )
Användning 
Returnerar det totala antalet layouter i filen.
Format 
Get (Layoutantal)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Returnerar 3 om filen har tre layouter.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler