Referens > Funktioner > Numeriska funktioner
 
Numeriska funktioner
Numeriska funktioner används för bearbetning av numeriska data.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Det absoluta värdet för ett tal.
Ett tal som avrundas uppåt till nästa heltal.
Antalet möjliga sätt att unikt välja det antal objekt som anges av urval från en grupp av storleken antal.
Det näst lägsta heltalsvärdet efter att ha delat tal med en divisor.
Värdet för konstanten e, upphöjt till potensen av ett tal.
Fakulteten för tal till och med 1 eller valfritt antalFaktorer.
Ett tal som avrundas nedåt till nästa lägre heltal.
Heltalsdelen av ett tal utan avrundning.
Logaritmen (med basen 2) av ett tal.
Den naturliga logaritmen (med basen e) av ett tal.
Logaritmen med basen 10 (vanlig) av ett tal.
Resten efter att ett tal har delats med en divisor.
Ett tal mellan 0 och 1, inklusive 0, men inte inklusive 1.
Ett tal avrundat till det angivna antalet decimaler.
Matematiska funktioner med en precision på 16 till 400 decimaler till höger om decimalkommat.
1 när et tal är negativt, 0 när det är noll och 1 när det är positivt.
Kvadratroten av ett tal.
Ett tal avkortat till angivet antal decimaler.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler