Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Combination
 
Combination
Användning 
Returnerar antalet möjliga sätt att unikt välja det antal objekt som anges av urval från en grupp av storleken antal.
Format 
Combination (antal ; urval)
Parametrar 
antal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett icke-negativt numeriskt uttryck.
urval – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett icke-negativt numeriskt uttryck
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Den här funktionen är användbar i statistik, kombinatorik och polynomutveckling. Värdena som returneras av den här funktionen kallas binomialkoefficienter. De kan ställas upp i Pascals triangel.
Ekvation
Exempel 
Combination (5 ; 2) returnerar 10 för en grupp som består av {a, b, c, d, e}, eftersom de unika valen vid val av två objekt i taget är {ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de}.
(13 * 12 * Combination (4 ; 2) * Combination (4 ; 3)) / Combination (52 ; 5) returnerar 0,00144057…, vilket är sannolikheten för att få en kåk direkt i den inledande given i poker (mindre än 1 % sannolikhet).
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler