Referens > Funktioner > Funktioner för grupperad statistik
 
Funktioner för grupperad statistik
Funktioner för grupperad statistik ger en summering av alla poster i hittade poster eller delsummor för poster i olika grupper. Formler kan innehålla mer än en grupperad statistikfunktion. Grupperade statistikfunktioner beräknas långsammare än andra funktioner, eftersom de ger värden för ett intervall av poster.
Ett annat sätt att åstadkomma liknande beräknade resultat är att använda statistikfunktioner för att summera data i relaterade poster (vare sig de visas i en portal eller inte). Se Statistikfunktioner och avsnittet om hur man summerar data i portaler.
Klicka på den funktion nedan som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Värdet för statistikfält för det aktuella intervallet av poster när filen är sorterad efter brytfält.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler