Referens > Funktioner > Textfunktioner > Hiragana
 
Hiragana
Användning 
Konverterar katakana (hankaku och zenkaku) i text till hiragana.
Format 
Hiragana(text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Hiragana("Japansk textsträng med katakana-tecken") returnerar Japansk textsträng med hiragana-tecken
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler