Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Postnummer )
 
Get ( Postnummer )
Användning 
Returnerar numret på aktuell post i aktuella hittade poster.
Format 
Get (Postnummer)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här värdet avgörs av postens relativa placering bland de hittade posterna och ändras beroende på sökvillkoren och sorteringsordningen.
Kommentar 
Om du vill ha ett värde som ger posten en unik, permanent identifiering i tabellen kan du använda funktionen Get (PostID).
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar 3 om den aktuella posten är den tredje posten bland de hittade posterna.
Exempelscript finns i scriptsteget Utför script på server.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler