Referens > Funktioner > Designfunktioner > DatabaseNames
 
DatabaseNames
Användning 
Returnerar en lista över namnen på alla filer som är öppna på datorn.
Format 
DatabaseNames
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Listade objekt är avgränsade med returtecken. Namnen innehåller inte filnamnstillägg.
Kommentar 
Om databasen finns på en annan dator returnerar DatabaseNames en lista över namnen på lokala klient- och fjärrdatabasfiler som bara är öppna på klientdatorn.
Exempel 
Om du vill ta reda på om filen Kunder är en av de öppna filerna, använder du funktionen DatabaseNames tillsammans med funktionen FilterValues i följande formel:
FilterValues (DatabaseNames ; "Kunder")
Om formeln returnerar ett textvärde, är Kunder öppen.
Om du vill veta hur många filer med samma namn som är öppna, använder du funktionen DatabaseNames med funktionen PatternCount i följande formel:
PatternCount (FilterValues (DatabaseNames ; "Kunder") ; "Kunder")
Då anges hur många filer med namnet Kunder som är öppna.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler