Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Ln
 
Ln
Användning 
Returnerar den naturliga logaritmen (med basen e) av ett tal.
Format 
Ln (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Tal kan vara vilket positivt värde som helst. Negativa värden och 0 returnerar ett fel. Funktionen Exp är motsatsen till funktionen Ln.
Exempel 
Ln (2,7182818) returnerar 0,99999998....
Ln (Exp (5)) returnerar 5.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler