Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldBounds
 
FieldBounds
Användning 
Returnerar respektive fältrams placering i punkter och fältets rotation i grader.
Format 
FieldBounds (databas ; layout ; fält)
Parametrar 
filnamn – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
layoutnamn – namnet på en layout i den angivna databasfilen.
fält – namnet på ett fält i den angivna layouten.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Placeringen som returneras mäts från det övre, vänstra hörnet av layouten (oavsett skrivarmarginalerna) och anges i följande ordning: position för vänster fältram, position för övre fältram, position för höger fältram, position för nedre fältram, roteringsgrad (mäts i motsols riktning; 0 grader för oroterad).
Kommentar 
Layouten börjar där marginalerna slutar. Eftersom fältramarna mäts uppifrån och från vänster i layouten ändras aldrig de ramar som returneras av FieldBounds, såvida du inte flyttar eller ändrar storlek på ett fält.
Exempel 
FieldBounds ("Kunder" ; "Layout 1" ; "Fält") returnerar 36 48 295 65 0 i exemplet nedan. Lägg märke till att alla parametrar anges inom citationstecken.
Exempel på fältgräns
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler