Referens > Funktioner > Logiska funktioner > Choose
 
Choose
Användning 
Returnerar ett resultatvärde, enligt heltalsvärdet för ett villkor.
Format 
Choose (villkor ; resultat0 {; resultat1 ; resultat2...})
Parametrar 
villkor – en heltalsberäkning. Beräkningsresultatet för villkoret måste vara ett tal som indexerar till listan som följer. Eftersom indexet är ett 0-baserat index måste villkorsresultatet vara 0 för att det ska gå att komma åt det första resultatet.
resultat – ett eller flera resultat.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
FileMaker Pro utvärderar villkor för att få ett indexnummer som används till att välja ett ordningstalsresultat.
Eftersom Choose är en 0-baserad lista indexeras den första posten i listan som 0 och den andra posten i listan som 1. Om villkoret t.ex. utvärderas till 2, väljs resultat2.
Exempel 
Choose (Bedömning ; "Ej tillämplig" ; "Mycket bra" ; "Bra" ; "Mindre bra")
Utvärdering är ett numeriskt fält som är tomt eller innehåller ett värde. Om Utvärdering är tomt eller 0, returnerar funktionen Choose Ej tillämplig. Om Bedömning är 1 blir resultatet Mycket bra. Om Bedömning är 2 blir resultatet Bra. Om det är 3 blir resultatet Mindre bra. Om Utvärdering innehåller ett värde som inte kan avbildas till någon av resultatparametrarna returnerar funktionen Choose ingenting.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler