Referens > Funktioner > Textfunktioner > SerialIncrement
 
SerialIncrement
Användning 
Returnerar angiven text och tal där talen ökas med angiven mängd.
Format 
SerialIncrement (text ; steg)
Parametrar 
text – text som även innehåller ett tal.
steg – valfritt numeriskt uttryck som texten ska ökas med.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Den här funktionen tar inte bort text i text, vilket vanligen är fallet när du utför matematiska funktioner på ett värde som innehåller text.
Om värdet steg är ett decimaltal läggs bara heltalsdelen av steg till i det sista talet i text. Alla andra tecken än siffror behandlas som avgränsare. Du kan använda både positiva och negativa värden för steg.
Exempel 
SerialIncrement ("abc12" ; 1) returnerar abc13.
SerialIncrement ("abc12" ; 7) returnerar abc19.
SerialIncrement ("abc12" ; -1) returnerar abc11.
SerialIncrement ("abc12" ; 1,2) returnerar abc13.
SerialIncrement ("abc1.2" ; 1,2) returnerar abc1.3.
I exemplet nedan behandlas alla andra tecken än siffror som avgränsare och talet längst till höger ökas.
SerialIncrement ("abc123 ; 999" ; 1) returnerar abc123;1000.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler