Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( MenyradLäge )
 
Get ( MenyradLäge )
Användning 
Returnerar ett tal för menyradens aktuella läge.
Format 
Get (MenyradLäge)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
I FileMaker Pro, FileMaker Go och FileMaker WebDirect returneras:
0 om menyraden är dold och olåst
1 om menyraden är synlig och olåst
2 om menyraden är synlig och låst
3 om menyraden är dold och låst
Kommentar 
I FileMaker Pro och FileMaker WebDirect är menyraden alltid olåst.
Exempel 1 
Returnerar 1 när menyraden är synlig och olåst.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Scriptsteget Visa/dölj menyrad