Referens > Funktioner > Textfunktioner > JSONFormatElements
 
JSONFormatElements
Användning 
Formaterar element i JSON-data så att de blir lättare att läsa.
Format 
JSONFormatElements(json)
Parametrar 
json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Denna funktion tolkar texten i json-parametern. Om json inte kan tolkas returnerar denna funktion "?" följt av ett felmeddelande (se Hantera fel i JSON-data). Annars returnerar denna funktion json med tabb- och radslutstecken tillagda.
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
JSONFormatElements ("{ \"a\" : { \"lnk\" : false, \"id\" : 12 } }") returnerar
{
"a" :
{
"id" : 12,
"lnk" : false
}
}
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Arbeta med JSON-funktionerna