Referens > Funktioner > Textfunktioner > Furigana
 
Furigana
Användning 
Konverterar japansk text till hiragana, katakana eller latinsk text.
Format 
Furigana(text{; alternativ})
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
alternativ – 1 till 5, beroende på hur du vill konvertera text
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Japansk text består av kana-tecken (hiragana och katakana) och kanji-tecken. Kanji-tecknen har flera tolkningar och Unicode-ordningen för dessa tecken är slumpmässig. För att kanji-tecken ska kunna sorteras på ett meningsfullt sätt måste de därför sorteras efter den avsedda kana-motsvarigheten (fonetiska stavelsetecken) för varje tecken.
Parametern alternativ avgör om Furigana konverterar den angivna texten till hiragana, katakana eller latinsk (romaji) text.
 
Tillval
Konverterar text till
1
Hiragana
2
Helbredds katakana
3
Helbredds latinsk (romaji)
4
Halvbredds katakana
5
Halvbredds latinsk (romaji)
Om alternativ inte har angivits eller om värdet är något annat än mellan 1 och 5, returnerar Furigana den angivna texten i hiragana.
Exempel 1 
Konverterar den angivna texten till hiragana.
Furigana ("Japaneska kanji-tecken, tokyoto") returnerar Japansk hiragana-tecken, tokyoto.
Exempel 2 
Konverterar den angivna texten till latinsk text.
Furigana ("Japaneska kanji-tecken, tokyoto" ; 5) returnerar toukyouto.
Relaterade avsnitt 
Definiera furigana-tillval
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler