Referens > Funktioner > Textfunktioner > MiddleWords
 
MiddleWords
Användning 
Returnerar text som innehåller det antal ord i angiven text från och med startord.
Format 
MiddleWords (text ; startord ; antal ord)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
startord – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
antal ord – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
MiddleWords ("Rutig blå väska" ; 2 ; 2) returnerar blå väska.
MiddleWords (Namn ; 1 ; 2) returnerar Birgitta Erika när fältet Namn innehåller Birgitta Erika Dahlgren.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Funktionen WordCount