Referens > Funktioner > Containerfunktioner > GetHeight
 
GetHeight
Användning 
Returnerar höjden på innehållet mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder.
Format 
GetHeight (källfält)
Parametrar 
fält – ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält, containerfält eller ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Returnerar höjden på bilder mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder. Annars returnerar GetHeight 0.
Exempel 
GetHeight (produkt) returnerar 768.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler