Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AnslutningsAttribut )
 
Get ( AnslutningsAttribut )
Användning 
Returnerar namnet på den aktuella filens värd och certifikatorganisationen som utfärdade SSL-certifikatet som används för att säkra anslutningen.
Format 
Get (AnslutningsAttribut)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Get (AnslutningsAttribut) returnerar en tom sträng om:
den aktuella filen inte är en värd
värden inte är FileMaker Server
värden inte använder ett SSL-certifikat för att säkra anslutningen till klienten
värden är en fristående installation av FileMaker Server på macOS
Exempel 
Om värden kallas "grupp_server" och det aktuella SSL-certifikatet utfärdades av XYZ Inc. returnerar Get (AnslutningsAttribut):
[ Peer Certificate ]
commonName: grupp_server
CA Issuers: XYZ Inc.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler