Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Programarkitektur )
 
Get ( Programarkitektur )
Användning 
Returnerar aktuell programarkitektur.
Format 
Get (Programarkitektur)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
Text
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Returnerar följande:
i386 för 32-bitarsversionen av FileMaker Pro
x86_64 för 64-bitarsversionen av FileMaker Pro, FileMaker Server, FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering
arm7 för FileMaker Go som körs på en ARMv7-baserad enhet
arm7s för FileMaker Go som körs på en ARMv7s-baserad enhet
arm64 för FileMaker Go som körs på en ARM-baserad 64-bitarsenhet
Exempel 1 
Upptäcker programmets arkitektur och installerar sedan lämplig version av ett plugin-program.
If [Get (Programarkitektur) = "i386"]
Installera Plug-In [Plugins::32bit]
Else If [Get (Programarkitektur) = "x86_64"]
Installera Plug-In [Plugins::64bit]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler