Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SenasteExternaFelDetalj )
 
Get ( SenasteExternaFelDetalj )
Användning 
Returnerar text om fel som är externa för FileMaker och som returneras av Get (SenasteFel).
Format 
Get (SenasteExternaFelDetalj)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
För scriptstegen ODBC-imports och Utför SQL returneras ett detaljerat ODBC textfelmeddelande.
Om man arbetar med ODBC-datakällor i relationsdiagrammet returneras den läsbara felsträngen som genereras av ODBC-enheten.
För åtgärder som försöker ansluta till en värd i säkert läge returneras ett felmeddelande för SSL-certifikat.
För externa scriptsteg returneras ett felmeddelande om det specificeras av plugin-programmet.
För åtgärder som använder cURL-alternativ returneras ett meddelande från cURL-biblioteket eller en svarskod från servern. Mer information finns i cURL-alternativ som stöds.
För åtgärder som försöker låsa poster som redan används returneras namnet och kontot för användaren som redigerar posten.
Exempel 
Vid ODBC-importer och Utför SQL-scriptsteg returneras [DataDirect][Macintosh ODBC Driver Manager] Data-källnamn kan inte hittas och ingen standardenhet anges (-1) om namnet på en datakälla inte påträffades och enheten inte har angetts.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Redigera ODBC-datakällor