Referens > Funktioner > Textfunktioner > MiddleValues
 
MiddleValues
Användning 
Returnerar text som innehåller det antal värden som anges av antal i text från och med startvärde.
Format 
MiddleValues (text ; startvärde ; antal)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
startvärde – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
antal – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.
Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor.
Exempel 
MiddleValues ("Rutig¶Kanvas¶Resväska" ; 2 ; 1) returnerar
Kanvas
MiddleValues (lista ; 2 ; 2) returnerar
Bosse
Johan
när fältet lista innehåller
Stefan
Bosse
Johan
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler