Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Mod
 
Mod
Användning 
Returnerar resten efter att ett tal har delats med en divisor.
Format 
Mod(tal ; divisor)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
divisor – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd funktionen Mod när du konverterar måttenheter, t.ex. från minuter till timmar, för att returnera antalet återstående enheter.
Exempel 1 
Beräknar 210 dividerat med 4 med en rest på 2.
Mod (210 ; 4) returnerar 2.
Exempel 2 
Konverterar timdelen av en tid från 24-timmarsvisning till 12-timmarsvisning. Om fältet 24hTid innehåller 16:
Mod (24hTid ; 12) returnerar 4.
Exempel 3 
Konverterar ett antal månader till ett antal år och återstående månader. Om fältet AntalMånader innehåller 31:
Int (AntalMånader / 12) & " år, " & Mod (AntalMånader ; 12) & " månader" returnerar 2 år, 7 månader.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler