Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Systemplattform )
 
Get ( Systemplattform )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar den aktuella plattformen.
Format 
Get (Systemplattform)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
1 om den aktuella plattformen är Intel-baserad Mac
-2 om plattformen är Windows
3 om plattformen är iOS
4 om plattformen är FileMaker WebDirect
Exempel 
Get (Systemplattform) returnerar -2 om den aktuella plattformen är en Windows-plattform.
Abs(Get (Systemplattform)) returnerar 1 om den aktuella plattformen är macOS.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler