Referens > Funktioner > Logiska funktioner > EvaluationError
 
EvaluationError
Användning 
Returnerar en eventuell felkod från ett uttryck.
Format 
EvaluationError (uttryck)
Parametrar 
uttryck – ett beräkningsuttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Det finns två typer av fel: syntax och runtime. Ett syntaxfel tyder på en ogiltig beräkning. Ett runtimefel, t.ex. Fältet saknas eller Posten saknas, inträffar när beräkningen som körs är giltig men inte kan utföras korrekt. En lista över felkoder och felmeddelanden finns i FileMaker-felkoder.
Kommentar 
Funktionen EvaluationError måste omge funktionen Evaluate för att kunna returnera syntaxfel.
Exempel 
EvaluationError(beräkningsfält) returnerar 102 (Fält saknas) när beräkningsfält innehåller total + 1 och fältet total har tagits bort eller bytt namn.
EvaluationError(Evaluate(beräkningsfält)) returnerar 1207 (Udda parentes) när beräkningsfält innehåller abs(–1 utan avslutande parentes.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler