Referens > Funktioner > Designfunktioner > ValueListItems
 
ValueListItems
Användning 
Returnerar en lista över alla värden i en värdelista.
Format 
ValueListItems (databas ; värdelista)
Parametrar 
filnamn – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
värdelista – namnet på en värdelista i den angivna databasfilen.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Listade objekt är avgränsade med returtecken.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect har denna funktion stöd för att returnera resultat för den aktuella filen. Om filnamn har en referens till en annan fil returnerar den här funktionen en tom sträng.
Exempel 
ValueListItems ("Kunder" ; "Kod") returnerar en lista över alla poster i värdelistan Kod i databasfilen Kunder.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler